خبرهای خوش وزیر آموزش و پرورش در سفر خلخال؛ ساخت اردوگاه در فضای مناسب و باز برای دانش آموزان / پرداخت مطالبات و معوقات معلمان / بهره مندی تمام معلمان و بازنشستگان از رتبه‌بندی

خبرهای خوش وزیر آموزش و پرورش در سفر خلخال؛ ساخت اردوگاه در فضای مناسب و باز برای دانش آموزان / پرداخت مطالبات و معوقات معلمان / بهره مندی تمام معلمان و بازنشستگان از رتبه‌بندی

وزیر آموزش و پرورش در سفر یک روزه به استان اردبیل که رئیس سازمان نوسازی مدارس نیز ایشان را همراهی نمود به مناطق جنوبی این استان سفر کرد تا در جریان روند آموزشی و پرورشی در خلخال و کوثر قرار گیرد.