به گزارش پایگاه خبری هنر قلم، مسعود اسدی رییس انجمن صنفی کشاورزان استان در گفتگویی اختصاصی با آفتاب کارون گفت: بنا بر اطلاع منابع موثق جلسه سرنوشت ساز تعیین تکلیف آبهای خوزستان که قرار بود امروز در کارگروه سازگاری با کم آبی خوزستان در تهران برگزار شود بصورت مجازی و از طریق وبینار برگزار شد.
در این جلسه که با حضور شخص وزیر نیرو و نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، صمت، هواشناسی و محیط زیست برگزار شد، سلیمانی دشتکی استاندار خوزستان، ایزدجو مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان و امیری زاده رییس سازمان جهاد کشاورزی استان نیز در این جلسه بصورت ویدئو کنفرانسی حضور داشتند.
در این جلسه بعد از گزارش مدیرعامل سازمان آب و برق استان، سلیمانی دشتکی استاندار خوزستان خواستار ۳۲ میلیارد متر مکعب منابع آب مورد نیاز استان بطور کامل شد. در این مسیر اتفاق نگران کننده ای برای استان خوزستان رخ داده که وظیفه دارم مردم خوزستان وخصوصا نمایندگان ونخبگان سیاسی استان را به آن آگاه کنم و آن هم معرفی عباس کشاورز از طرف وزیر جهاد کشاورزی بعنوان نماینده وزارت جهاد کشاورزی در کارگروه سازگاری خوزستان با کم آبی می باشد و این در حالی است که قاعدتا معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی بدلیل اشرافیت و موضوعیت باید در این کارگروه معرفی می شد. موضوع نگران کننده ای که بوجود آمده و امروز در جلسه به شدت برای خوزستان خطرساز شده است، موضع گیری تند وغیر متعارف عباس کشاورز نماینده وزیر جهاد کشاورزی علیه منافع استان بود به نحوی که وی کلا ۳۰ میلیارد متر مکعب آورد آبی استان خوزستان را خلاف واقع دانست و در حالی که می بایست از منافع بخش کشاورزی و نظرات سازمان جهاد کشاورزی استان دفاع نماید وزیر نیرو را صراحتا تحریک به مخالفت با اختصاص منابع درخواستی آب خوزستان می نمود.
وی ۳۲ میلیارد متر مکعب آب مورد نیاز استان خوزستان را غیرواقعی، غیرضروری و فشار سیاسی خواند در حالیکه این آمارها متعلق به وزارت نیرو بعنوان متولی قانونی منابع آب می باشد و این در حالیست که که از نماینده وزارت جهاد کشاورزی انتظار همراهی و همسویی با قطب تولید کشاورزی کشور می شد وی به سرسخت ترین مخالف خوزستان در این جلسه تبدیل گردید.
مسعود اسدی رییس انجمن صنفی کشاورزان خوزستان در همین رابطه در واکنش به این موضوع گفت: بنده به نمایندگی از جامعه کشاورزان استان به ۱۸ نماینده استان اخطار می دهم در صورتی که از آقای خاوازی نخواهند که نماینده وزارت جهاد کشاورزی را در این کارگروه تعویض نماید قطعا در ادامه ی این جلسات، منابع آبی استان با کارشکنی های این فرد به تاراج خواهد رفت. لازم می دانم به شما مردم خوزستان یادآوری کنم ایشان عدم انتصاب خود بعنوان وزیر جهاد کشاورزی را بعد از آقای حجتی بدلیل رقابت و مخالفت یک گزینه وزارت خوزستانی با خود می داند، وی همچنین در انتصاب نزدیک ترین یار و دوستش به ریاست سازمان جهاد کشاورزی خوزستان ناکام مانده و کدورت و مشکل جدی با خوزستان دارد از نمایندگان محترم درخواست می کنم فورا از وزیر جهاد کشاورزی بخواهند یا خود در جلسات شرکت نماید یا فرد دیگری را بعنوان نماینده وزارت جهاد کشاورزی در این کارگروه معرفی نماید چرا که با رجاء واثق و علم کامل اعلام می کنم آقای عباس کشاورز نسبت به خوزستان دلخوری های شخصی دارد و جانب عدالت را رعایت نمی کند.
گفتنی است در پایان این جلسه، وزیر نیرو اعلام کرد با توجه به اینکه در آمارها اختلاف وجود دارد، موضوع فعلا از دستور کار خارج می شود. ولی باز هم هشدار می دهم که هر گونه تعلل در وادار نمودن خاوازی به تغییر عباس کشاورز به معنای فاتحه آبهای خوزستان را خواندن است.