پاسخگویی به درخواست های مردمی در روز سوم برپایی میز خدمت
با حضور نماینده تام الاختیار وزیر نیرو و معاون حقوقی، پشتیبانی و امور مجلس، و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان انجام شد؛

پاسخگویی به درخواست های مردمی در روز سوم برپایی میز خدمت

میز ارتباطات مردمی و پاسخگویی به شکایات مردمی در ستاد ارتباطات مردمی وزارت نیرو در سازمان آب و برق خوزستان امروز صبح جمعه برپا و معاونین وزیر و مدیران شرکت توزیع برق خوزستان در روز سوم نیز پاسخگوی مردم بودند.


دسته‌بندی نشده