ساعات کاری ادارات، شرکت‌ها و سازمانهای دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی خوزستان تغییر کرد/زمان اجرا؛ هفدهم اردیبهشت ماه جاری

ساعات کاری ادارات، شرکت‌ها و سازمانهای دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی خوزستان تغییر کرد/زمان اجرا؛ هفدهم اردیبهشت ماه جاری

از سوی معاونت توسعه‌ی مدیریت و منابع انسانی استانداری خوزستان و با توجه به بخشنامه 44/6/533 مورخه 1401/1/14 ساعات کاری دستگاه های اجرایی از تاریخ 1401/2/17(شنبه) به روال عادی بر می گردد. ؛