درخشش جهانی عکاس خوزستانی

درخشش جهانی عکاس خوزستانی

هفتمین سال جشنواره جهانی عکاسی 35awards روسیه با ارسال بیش از 470 هزار اثر و با شرکت 125 هزار نفر از 174 کشور جهان برگزار گردید.؛
ما از نسل انقلابیم

ما از نسل انقلابیم

به گزارش پایگاه خبری هنر قلم_حدیث کریمی؛روزهای درخشان ملت ایران در حال فرا رسیدن است؛ روزهایی که وقتی به آن زمان فکر می کنیم، سرمان را بالا می گیریم و می گوییم ما از نسل انقلابیم. ۴۲سال پر فراز و نشیب با خوبی و بدی گذشت؛ سالهایی که اکنون ایران را در بخش های مختلف

آیین تشییع سردار دلها با قلم و تصویر قابل وصف نبود

آیین تشییع سردار دلها با قلم و تصویر قابل وصف نبود

به گزارش پایگاه خبری هنر قلم_یادداشت_حدیث کریمی_ افراد برجسته و بزرگ ایرانی بسیاری از ادوار گذشته تاکنون از بین ما پرکشیدند، برخی طعمه ترور شدند و برخی به شکلی دیگر، برخی در بیداری و برخی در خواب؛ اما ۱۳ دی ماه ۹۸ زمانی که همه در خواب بودیم، سراسر جهان با درج خبری با عنوان: