وی با بیان اینکه عدم مشارکت برخی اصناف در پرداخت مالیات باعث می‌شود، دولت نتواند هزینه‌های جاری را تامین کند، افزود: اگر امروز به منابع داخلی و مالیاتی تکیه نکنیم، با چالش‌های بسیار بدتر از چالش‌های نظامی روبرو خواهیم شد. بنابراین فرهنگ مبارزه با پرداخت مالیات باید در بین مردم جا بیافتد که این وظیفه برعهده اهل رسانه و مطبوعات است.

مدیرکل امور مالیاتی خوزستان با اشاره به فعالیت ۳ هزار و ۷۰۰ نفر در حیطه پزشکی در خوزستان، ادامه داد: در این راستا، سازمان امور مالیاتی جهت ثبت‌نام صنف پزشکان و مشاغل مربوط به اصناف پزشکی فراخوانی داد تا صندوق فروش خود را به سیستم امور مالیاتی معرفی کنند.
ارزانی با بیان اینکه در خوزستان فعالیت پزشکی متنوع و در پی آن درآمدهای ناشی از آن بسیار بالا است اما سطح مشارکت این افراد تنها ۳۷ درصد بوده است، خاطرنشان کرد: در خوزستان شاید سهم خدمات پزشکی در تولید ناخالص ملی بسیار بالا باشد اما زمانی که پزشکان چنین عدم مشارکتی را از خود بروز می‌دهند، از سایر اصناف چه انتظاری باید داشته باشیم؟
وی ادامه داد: پس از پیگیری‌های مکرر نتوانستیم پزشکان را قانع کنیم که صندوق فروش خود را به نظام امور مالیاتی معرفی کنند و میزان کمی از آن‌ها در این زمینه مشارکت داشتند؛ با این وجود چگونه می‌خواهیم دیگر اصناف را قانع کنیم؟
ارزانی با بیان اینکه از ابتدای سال آینده، تبصره ماده ۹۷ قانون مالیات در ایران اجرا خواهد شد، عنوان کرد: طبق این تبصره تصمیم داریم اظهارنامه برآوردی را به جامعه معرفی کنیم که در این زمینه باید مردم آگاه شوند تا اظهارنامه بر مبنای توزیع داشته باشند.
مدیرکل امور مالیاتی خوزستان بیان کرد: جوامعی که پیشرفت کرده‌اند، به دلیل مالیات بوده است. جامعه باید به پرداخت مالیات اعتقاد داشته باشد و مالیات یعنی سهم مشارکت شهروند در آن چیزی که از دولت انتظار دارد.
وی با اشاره به اجرای طرح جامع مالیاتی در کشور و اینکه رسانه‌ها باید جهت مبارزه با فرار مالیاتی پیشتاز باشند، بیان کرد: سهمیه خوزستان در نظام مالیاتی سال گذشته ۹۱ یا ۹۲ درصد درآمدها معادل ۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است که این رقم در سال جاری بیشتر پیش‌بینی شده است.
ارزانی با اشاره به فعالیت ۸۰ شهرداری در خوزستان، افزود: در بحث ارزش افزوده یکی از وظایف سازمان امور مالیاتی، توزیع و پرداخت مالیات ارزش افزوده بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها است که سال گذشته ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمدهای برخی از شهرداری‌ها از محل ارزش افزوده تامین و امسال نیز تاکنون ۷۰۰ میلیارد تومان بین شهرداری‌ها توزیع شده است. همچنین ۵۰۰ میلیارد تومان از محل عوارض آلایندگی‌ها بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و عشایر استان توزیع شده است.
به گزارش ایسنا، مدیرکل امور مالیاتی خوزستان گفت: همچنین در بخش مالیات‌های مستقیم، درآمدهای مالیاتی خوزستان ۳۰ تا ۴۰ درصد پیش‌بینی شده است و مابقی درآمدها در بخش غیرمستقیم و ارزش افزوده پیش‌بینی شده است.
وی تصریح کرد: همچنین ۱۵ صنف جدید مکلف به معرفی صندوق‌های فروش خود به سازمان‌های امور مالیاتی شده‌اند و عدم ارائه تکالیف مالیاتی به منزله فرار مالیاتی تلقی می‌شود. سال آینده نظام امور مالیاتی کشور با همکاری دستگاه‌های امنیتی و قوه قضاییه دادگاه‌های ویژه رسیدگی به فرار مالیاتی تشکیل خواهد داد و انتظار می‌رود مردم در این زمینه آگاه شوند تا شاهد فرار مالیاتی نباشیم یا به حداقل ممکن برسد.
ارزانی با اشاره به فرار مالیاتی در جنوب، مناطق آزاد و ویژه خوزستان گفت: این مناطق فرارهای سازمان‌یافته‌ای داشته‌اند که در این زمینه ۲۳ هزار میلیارد تومان کشف فساد داشته‌ایم و پرونده‌ها در این زمینه در دادگاه در حال رسیدگی است. ایسنا
انتهای پیام/*