نشستن اساتید سرشناس در مسند داوری و استقبال مقبول روزنامه‌نگاران استانی و کشوری از این جشنواره، از نقاط قوت این رویداد سه روزه بود که از یک‌سو، به گزینش حرفه‌ای آثار از سوی هیت داوران منتهی شد و از سوی دیگر، فضا را برای خلق خلاقانه آثار، منطبق بر نگاهی نو و اصول حرفه‌ای در سومین جشنواره شهد، فراهم خواهد کرد.

رقابت ۵۶ روزنامه‌نگار با بیش از ۱۵۰ اثر در بخش‌های خبر، یادداشت، تیتر، مصاحبه، گزارش و بخش‌های ویژه، در جشنواره‌ای تخصصی که رویشی دو ساله دارد، از دید اساتید رسانه، مطلوب است و در مقایسه با دیگر جشنواره‌های رسانه‌ای حتی رقابت‌های مطبوعاتی در سطح ملی، این کمیت، شگفتی‌ساز است و مطمئنا با این اقبال و استقبال رسانه‌ها، شهد رسانه در سومین سالش، به رقابتی‌ترین جشنواره هم از منظر کیفیت و هم کمیت تبدیل می‌شود.

از دیدگاه صاحب‌نظران، رسانه‌های استان از نداشتن خبرنگاران تخصصی یا حضور اندک‌شان در رنج‌اند. استانی که توامان نفت و نخل و نیشکر است و در کشاورزی و انرژی از یک‌سو و ترانزیت آبی و خاکی کالا از سوی دیگر، حرف اول را می‌زند، ضرورت دارد خبرنگارانی متخصص و سرآمد در هر یک از این زمینه‌ها داشته باشد تا تأثیرشان بر روند توسعه استان دوچندان شود.

در همین راستا، آموزش خبرنگارانی متخصص با شناخت و آگاهی کامل از پیچ و خم‌های صنعت نیشکر، یکی از هدف‌گذاری‌های روابط‌عمومی نیشکر در مسیر شهدِ رسانه است و این اتفاق با توجه به نقش موثر رسانه‌ها در سومین جشنواره بین‌المللی شکرستان، با بهره‌گیری از اساتید برجسته روزنامه‌نگاری و برگزاری مستمر دوره‌های آموزشی در آینده‌ای نزدیک محقق خواهد شد.